Aby wykonać pomiar momentu obrotowego, warto wiedzieć, jakie narzędzie najlepiej będzie odpowiadać Twoim potrzebom oraz zapewni maksymalną dokładność pomiarową. Wybór urządzenia i jego prawidłowe używanie ma bezpośredni wpływ na finalną jakość testowanych produktów oraz komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników. W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące pomiaru momentu obrotowego, które pomogą Ci dokonać świadomego wyboru narzędzia idealnego do Twoich projektów.

Pomiar momentu obrotowego — co to jest?

Moment obrotowy definiuje się jako iloczyn siły działającej na dany obiekt i odległości od osi obrotu, co jest fundamentalnym aspektem wielu technicznych zastosowań. Wyrażany jest zazwyczaj w jednostkach Nm (Niutonometr), ale również lbFin, kgFcm i wiele innych. Dokładność pomiaru momentu obrotowego jest bardzo istotna, ponieważ gwarantuje, że wszystkie elementy poprzez skręcenie z odpowiednią siłą są ze sobą trwale połączone. Zależy ona od dokładności przyrządu, ale i od prostopadłości przyłożenia siły i pochylenia osi obrotu. Jest to ważne, ponieważ pozwala uniknąć zarówno poluzowań w połączeniu (co jest niebezpieczne), jak również zbyt mocnego dokręcenia elementów (co z kolei prowadzi do przeciążenia i uszkodzenia materiałów). Prawidłowo zastosowany moment obrotowy gwarantuje trwałe połączenie oraz szczelność i funkcjonalność, co jest szczególnie ważne w aplikacjach, gdzie niezawodność i precyzja są priorytetem.

Miernik momentu obrotowego — precyzyjna ocena siły

Profesjonalne urządzenie do mierzenia momentu obrotowego to zaawansowane narzędzie, które pozwala na precyzyjne ustalenie wartości siły przy dokręcaniu i odkręcaniu podczas kontroli połączeń gwintowanych. Stosowane jest również w mechanizmach zabezpieczających pokrywy opakowań oraz przy pomiarze tarcia podczas obrotu. Używanie właściwego narzędzia do pomiarów pozwala na osiągnięcie optymalnych rezultatów i minimalizację ryzyka uszkodzeń. Poniżej przedstawiamy rodzaje mierników i metody pomiaru momentu obrotowego.

  • Mechaniczne mierniki (klucze dynamometryczne) to tradycyjne narzędzia, często używane w branży samochodowej i przy montażu maszyn. Są wyposażone w sprężynę kalibrowaną, reagującą na przyłożoną siłę. Użytkownik ustawia żądany moment obrotowy, a kiedy osiągnięta zostanie odpowiednia wartość, narzędzie zazwyczaj daje sygnał dźwiękowy, tzw. “klik” Charakteryzują się one jednak małą dokładnością oraz zależnością od trwałości sprężyny.
  • Elektroniczne mierniki momentu obrotowego wykorzystują precyzyjne czujniki tensometryczne do mierzenia siły obrotowej i wyświetlają wynik na cyfrowym ekranie. Pozwalają na bardzo dokładne i powtarzalne pomiary oraz zazwyczaj mają funkcje takie jak: zapisywanie danych, kalibrację, alarmy przekroczenia ustawień czy statystyczne przetwarzanie danych. Dzięki tym udogodnieniom użytkownicy mogą nie tylko przeprowadzać precyzyjne pomiary, ale również analizować i przechowywać dane, co jest nieocenione przy ciągłej kontroli jakości i procesach badawczych.

Mierniki momentu obrotowego — narzędzia dla wielu branż

Właściwy pomiar momentu obrotowego odgrywa zasadniczą rolę w wielu sektorach, gwarantując optymalną wydajność urządzeń. Oto przykłady kilku branż, w których precyzyjne pomiary momentu obrotowego są niezbędne:

  • W branży opakowań dokładność momentu obrotowego jest wymagana przy zamykaniu opakowań, słoików i butelek, szczególnie tych zawierających produkty spożywcze lub farmaceutyczne. Odpowiednie dokręcenie gwarantuje szczelność pojemnika.
  • W mechanice maszyn prawidłowe zastosowanie momentu obrotowego jest kluczowe dla właściwego montażu komponentów maszyn i urządzeń. Równie ważne są testy komponentów takich jak sprężyny skrętne, obrót zamka czy silniki elektryczne. Ich charakterystyka ma istotny wpływ na działanie całego urządzenia.
  • W sektorze lotniczym dokładne pomiary momentu obrotowego są niezbędne na każdym etapie montażu i konserwacji samolotów. Od skrzydeł, przez silniki, aż po najmniejsze komponenty – każdy element musi być zamocowany z dokładnie określoną siłą, co zapobiega awariom, wibracjom i zapewnia stabilność konstrukcji w ekstremalnych warunkach lotu.

Mierniki momentu obrotowego są koniecznym elementem w procesie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa. Jeśli chcesz, by zaawansowane urządzenie do pomiaru momentu obrotowego oraz inne urządzenia pomiarowe czy przyrządy do pomiaru siły przyczyniły się do sukcesu Twojej firmy, zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą metod pomiaru momentu obrotowego. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem renomowanej marki Mark-10 i zapewniamy również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zachęcamy do kontaktu.